Menu

user_mobilelogo

Uw onderneming moet doorgaan....

VADE Bedrijfsadviseurs is een gespecialiseerd bedrijfsadviesbureau, dat ondernemingen begeleid met het daadwerkelijke uitvoering van een reorganisatie op bedrijfseconomische redenen. Wij richten ons daarbij vooral op het hele proces vanaf het opstellen van de ontslagaanvragen voor het UWV tot het moment dat de voor ontslag voorgedragen medewerkers uit dienst zijn getreden. Wij gaan voor het bedrijfsbelang van onze opdrachtgevers, maar altijd met respect voor de medewerkers die door de reorganisatie voor ontslag moeten worden voorgedragen.

 

Onze aanpak »

Ontslagspecialisten

VADE Bedrijfsadviseurs is gespecialiseerd in het ondersteunen van organisaties bij reorganisaties om bedrijfseconomische redenen.

Hoge slagingskans

De aanvraag van een ontslagvergunning bij het UWV op bedrijfseconomische redenen heeft, mits de aanvraag goed onderbouwd is, een slagingskans van meer dan 90%.

VADE = Doorgaan

VADE is het Latijnse woord voor "gaan" of "doorgaan". Wij ondersteunen ondernemers die willen doorgaan met hun onderneming en daarbij - vaak noodgedwongen - moeten reorganiseren om de toekomst van hun onderneming veilig te stellen.